Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

Shromažďování osobních údajů
Při užívání stránek www.she-is.cz nám uživatel může poskytnout své osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., č. 127/2005 Sb., a jsme připraveni na Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané „GDPR“.

Tyto údaje mohou zahrnovat jméno a příjmení uživatele, telefonní číslo, platební údaje, mailovou nebo poštovní adresu, dále informace z počítače uživatele, jako např. IP adresu, specifikaci webových stránek, které uživatel navštívil a další údaje. Ke shromažďování užíváme, jako mnoho jiných, také tzv. cookies, tj. malé datové soubory, které umístíme na počítač uživatele za účelem ukládání záznamů. Užíváme tzv. dočasné cookies k efektivnějšímu porozumění užívání našich služeb uživatelem. Ve vašem počítači můžete akceptování cookies zakázat, nicméně tak bude zároveň zamezeno plnému využití všech funkcí Stránek.

Provozovatel stránek www.she-is.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb, č. 127/2005 Sb. i GDPR. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji
Osobní údaje uživatele mohou být užity následujícími způsoby: (i) k provozování a zdokonalování Stránek služeb, vlastností a obsahu (ii)  k plnění požadavků registrace a (iii) ke generování daňového dokladu.

Informace získané technickými prostředky (jako automatické záznamy provedené naším serverem nebo prostřednictvím cookies) užíváme za účelem výše uvedeným a v souladu s monitorováním užívání našich Stránek a našich služeb, k technické administraci Stránek, ke zvýšení funkcionality Stránek a zdokonalení uživatelského prostředí na míru potřebám uživatele, k vytváření a získávání potřebných dat a informací týkající se zájmů uživatele, vlastností a chování našich uživatelů, a k ověření toho, zda návštěvníci našich Stránek získali požadované nebo očekávané služby.

Změna nebo mazání vašich údajů
www.she-is.cz uchovává získané osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu 1 roku. Následně dochází k úplnému výmazu uchovávaných osobních dat.

Zabezpečení osobních údajů
Přenos dat využívá výhradně zabezpečené webové stránky, s protokoly HTTPS, SSH, SFTP. Data jsou ukládána v privátním cloudu. Zabezpečený protokol zajišťuje, že data jsou v rámci přenosu šifrována a tím je zabráněno tomu, aby je bylo možné při zachycení komunikace zneužít.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je využíván především pro komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem. Zajišťuje autentizaci, důvěrnost přenášených dat a jejich integritu. Pro používání HTTPS je třeba certifikát. Míra bezpečnosti závisí na chování uživatele, na implementaci protokolů ve webovém prohlížeči a webovém serveru, správné konfiguraci a na důvěryhodnosti certifikačních autorit. SHE-IS využívá HTTPS standardně, ve spojení s TLS.

TLS (Transport Layer Security) je kryptografický protokol. Je bezpečnější než starší protokol SSL (Secure Sockets Layer). GetReady používá TLS standardně.

GDPR a bezpečnost dat
V případě porušení bezpečnosti dat musí správce dle GDPR toto porušení hlásit dozorovému orgánu pokud možno do 72 hodin. Součástí hlášení musí být mimo jiné i popis opatření, které správce přijal nebo navrhl k přijetí.
Kontakt
Pokud máte jakékoli otázky ohledně ochrany soukromí, kontaktujte nás prosím na info@she-is.cz.

©2023 SHE

Log in with your credentials

Forgot your details?